About us (Polska)

Doskonałe perspektywy kariery naukowej w Niemczech na każdym poziomie studiów

Flag_Poland_web100>> Pobierz ulotkę

PROGRAMY STYPENDIALNE

  • MIĘDZYNARODOWE STUDIA MAGISTERSKIE – FOTONIKA

  • STUDIA DOKTORANCKIE – FOTONIKA

EDUKACJA W DZIEDZINIE OPTYKI I FOTONIKI

j07111107

_DSC9567 Kopie

Siłą napędzającą rozwój technologii w XXI wieku jest foton-poczynając od nowych źródeł światła, poprzez udoskonalone odnawialne źródła energii, kończąc tam, gdzie poniesie
wyobraźnia. To technologie fotoniczne są dziś wykorzystywane przy rozwiązywaniu problemów, które napotykamy w dziedzinach energetyki, środowiska naturalnego, społeczeństwa, komunikacji czy też produkcji. Wspólną inicjatywą rządu Federacji Niemieckiej, landu Turyngii oraz dwudziestu przedsiębiorstw przemysłowych powstała instytucja mająca na celu edukację młodych i zaangażowanych osób w dziedzinie optyki i fotoniki: Abbe School of Photonics.
OFERUJEMY:
  • prestiżowy międzynarodowy program, nauczany w całości w języku angielskim,
  • bliską współpracę z przemysłem fotonicznym oraz środowiskiem akademickim w Niemczech w ramach staży oraz prac magisterskich,
  • szeroki zakres kształcenia w dziedzinie nauki i techniki, oferujący szkolenia, zajęcia laboratoryjne, kursy językowe oraz treningi umiejętności uniwersalnych,
  • doradztwo zawodowe, silnie powiązane z niemiecką branżą fotoniczną- przemysłową i akademicką.

STYPENDIA NA WYJAZDY STUDENTÓW II STOPNIA

Program stypendialny sponsorowany przez Ministerstwo Nauki i Edukacji w Niemczech i niemiecki przemysł optyczny oferuje pełne finansowe wsparcie dla najlepszych zagranicznych kandydatów (800€/miesiąc).
Abbe School of Photonics jest powiązana z renomowanymi uniwersytetami na całym świecie poprzez programy wspierane przez Unię Europejską. Dzięki temu nasi studenci mogą spędzić nawet rok na jednej z partnerskich uczelni. Niektóre z  zaangażowanych uniwersytetów to: Australian National University Canberra oraz University of Sydney (Australia), CREOL –University of Central Florida, University of Arizona i University of Rochester (Stany Zjednoczone), University of Toronto, INRS – Université de Rechèrche in Montréal oraz Université Laval in Québec City (Kanada), a także Massey University in Wellington (Nowa Zelandia) i wiele innych.

MASTER OF SCIENCE IN PHOTONICS

Master POL

 Jena

Jena to miasto uniwersyteckie położone w Turyngii, liczące ponad 100 tys. mieszkańców, które rozwinęło się w światowej sławy centrum edukacji, badań i przemysłu wysokiej technologii. Historia tego miejsca jest ściśle związana rozwojem optyki. To właśnie tutaj Ernst Abbe, Carl Zeiss i Otto Schott stworzyli podstawy przemysłu optycznego, produkując niezrównanej jakości mikroskopy i inne przyrządy optyczne wysokiej precyzji. Do dziś Jena jest siedzibą takich przedsiębiorstw jak ZEISS, Jenoptik oraz SCHOTT. Dziś w Jenie wciąż koncentrujemy się na optyce. Przy Uniwersytecie Fryderka Schillera w Jenie prace badawcze prowadzone są w tej dziedzinie w doskonale wyposażonych instytutach Fraunhofera, Leibniza i Helmholtza przy bliskiej
współpracy z lokalnym przemysłem optycznym.

STUDIA DOKTORANCKIE

j04041351

Fotonika jest jedną z głównych dziedzin badań na Uniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie. Obecnie ponad 150 studentów kształci się w ramach naszego programu, ukierunkowanego na badanie
naukowe.
OFERUJEMY:
  • pierwszorzędne wykształcenie i pracę badawczą w światowej klasy otoczeniu naukowym oraz biskie doradztwo w trakcie studiów,
  • międzynarodowy program ukierunkowany na pozyskiwanie naukowych i technicznych kwalifikacji oraz umiejętności uniwersalnych,
  • pełne finansowe wsparcie w postaci stypendium dla najlepszych aplikantów.

KRYTERIA PRZYJĘCIA

Studia magisterskie: wymagane jest ukończenie lub przewidywane bliskie ukończenie studiów pierwszego stopnia w dziedzinie fizyki, inżynierii lub pokrewnej.
Studia doktoranckie: wymagane jest ukończenie lub przewidywane bliskie ukończenie studiów drugiego stopnia w dziedzinie fizyki, optyki, inżynierii lub pokrewnej.
Studia na Uniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie są bezpłatne,nie licząc niewielkich semestralnych opłat administracyjnych (~200 €/semestr)

j04101004j25011204

REKRUTACJA

Wszyscy kandydaci na programy stypendialne, a także kandydaci z własnym finansowaniem, muszą rekrutować się poprzez internetowy system rekrutacyjny szkoły.

PARTNERZY

Abbe School of Photonics jest wspierana przez Unię Europejską, niemiecki rząd federalny oraz rządy państw związkowych, a także przez firmy z niemieckiej branży optycznej i fotonicznej.
Partners ENG 2Partners ENG 1

 

Merken

Partners